ยาดมแก้หวัด | Biospray BiosprayPlus

Posts Tagged ‘ยาดมแก้หวัด’

ยาดม อันตราย ใกล้ตัว

ยาดม อันตราย ใกล้ตัว

   ยาดมหรือยาหม่องที่เราดมนั้น มีส่วนประกอบหลักของสารในกลุ่มเมลทอล ซึ่งจะกระตุ้นเส้นประสาทส่วนรับความรู้สึกโดยตรงทำให้รู้สึกว่าจมูกโล่งขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วจมูกไม่ได้โล่งขึ้น และอากาศก็ไม่ได้ผ่านจมูกมากขึ้นแต่อย่างใด

   มีรายงานวิจัยพบว่า ผู้ที่ดมยาดมเป็นระยะเวลานานๆ จมูกจะรับกลิ่นนั้นได้น้อยลงทำให้ไม่รู้สึกฉุนต่อกลิ่นยาดมตัวนั้น (ซึ่งหากหยุดใช้ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งจมูกจะกลับมารับกลิ่นนั้นได้ดีเท่าเดิม) และผลกระทบในระยะยาวก็คือ ผู้ที่ใช้ยาดม รวมทั้งผู้ที่สูบบุหรี่ที่มีส่วนประกอบของเมลทอลเป็นระยะเวลานานหลายๆ ปี ระบบการดมกลิ่นอาจเสียเร็วกว่าผู้ที่ไม่ใช้ยาดมเมื่ออายุมากขึ้นด้วย และการนำการบูรมาดับกลิ่นอับในรถ อาจทำให้จมูกรับกลิ่นฉุนของการบูรได้น้อยลงเช่นเดียวกัน และการนำการบูรมาดับกลิ่นอับในรถ ก็อาจทำให้จมูกเสียการรับรับกลิ่นได้เช่นเดียวกัน

  นอกจากนี้ ยาดมบางชนิดอาจมีสาร ซาลิซาเลต ( Salisalate) ทำให้เกิดอันตรายต่อเยื่อบุโพรงจมูก ดังนั้นจึงไม่ควรนำยาดมมาป้ายจมูกโดยตรง และหากต้องใช้ยาดม ก็ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ

ที่มา: นิตยสาร Health & Cuisine

ด้วยความปรารถนาดีจาก
http://www.bionutric-hy.com/