ความดันสูงทําไง | Biospray BiosprayPlus

Posts Tagged ‘ความดันสูงทําไง’

ความดันโลหิตสูง เสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา

ความดันโลหิตสูง เสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา

  หากปล่อยให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงนานๆ แล้วไม่รักษา อาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ

  อาจารย์ พ.ญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อธิบายว่า โดยปกติถ้าพูดถึงกล้ามเนื้อหัวใจหนา หมายถึง การหนาตัวของกล้ามเนื้อหัวใจห้องซ้ายล่าง ซึ่งทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายและสาเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนากว่า 90% เกิดจากผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นมานานแล้วไม่รักษาหรือรักษาแต่ควบคุมระดับความดันได้ไม่ดี โรคความดันโลหิตสูงทำให้ความดันในหลอดเลือดแดงสูงขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายทำงานหนักและหนาขึ้น เลือดดีจากปอดและหัวใจห้องซ้ายบนไม่สามารถลงมายังหัวใจห้องซ้ายล่างได้ จะเกิดภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายพองโตและเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาในที่สุด

  ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา ไม่จำเป็นต้องมีอาการผิดปกติใดๆ หากจะมีอาการก็จะเป็นอาการเนื่องจากโรคที่เป็นต้นเหตุ เช่น หากเกิดจากโรคความดันโลหิตสูง อาจจะพบว่ามีอาการปวดศีรษะ มึนงง เวียนศีรษะ และเหนื่อยง่ายผิดปกติ หรืออาจมีอาการแน่นหน้าอก นอนไม่หลับ แพทย์สามารถให้การวินิจฉัยโดยซักถามประวัติอาการ ตรวจร่างกาย ตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยละเอียด

  การรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา จะเป็นการรักษาตามสาเหตุของโรค เช่น ถ้าเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูง จะรักษาโดยการควบคุมอาหารเค็ม ร่วมกับการใช้ยาลดความดันโลหิต การรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา อาจไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาลดลงเป็นปกติ แต่เป็นการป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้จะเป็นสัญญาณเตือนว่าวันข้างหน้า จะทำให้หัวใจโตและการทำงานของหัวใจล้มเหลว เข้าสู่โรคหัวใจระยะสุดท้าย และมีโอกาสเสียชีวิตได้ เพื่อให้ปลอดภัยจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาจึงต้องลดปัจจัยเสี่ยง งดสูบบุหรี่ เพื่อรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

  โดยปกติจังหวะการเต้นของหัวใจจะอยู่ที่ 60-80 ครั้งต่อนาที ค่าที่ได้จากการวัดความดันประกอบด้วย เลขตัวบนและตัวเลขล่าง ความดันโลหิตปกติของคนเราจะอยู่ที่ 120/80 มิลลิเมตรปรอท ไม่เกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท หากสูงกว่านี้จะเป็นความดันโลหิตสูง

ที่มา :หนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

ด้วยความปรารถนาดีจาก
www.bionutric-hy.com